Acasă familie A “család” a román jogrendszerben

A “család” a román jogrendszerben

326
0
DISTRIBUIȚI

A cikket írta Major-Balla Erika 

A család mindig fontos szerepet játszott a román társadalomban és jogrendszerben. A román törvényhozó különös gondot fordított arra, hogy a család, vagyis úgy a házastársak (férfi és nő), mint a gyerekek jogai biztosítva legyenek. Ezt bizonyítja az 1956 és 2011 között hatályban levő Családjogi Törvénykönyv, amely hangsúlyozza a román állam szerepét a házasság és a család, valamint az anya és gyermeke védelmét illetően. A Törvénykönyv kimondta, hogy a család alapja a házastársak között, szabad akaratból létrejött házasság, valamint, hogy a házastársak közötti kapcsolatban és a gyermekek felé való jogok gyakorlását illetően, a férfinek és a nőnek egyenlő jogai vannak.

A 2011 októberében hatályba lépett Polgárjogi Törvénykönyv hűen továbbviszi ezt az elvet és kimondja, hogy a család a házastársak között, szabad akaratból létrejött házasságra, a házastársak közötti egyenlőségre, valamint a szülők gyermekeik nevelésével és tanításával kapcsolatos jogaira és kötelességeire alapszik (258. cikk). A Törvénykönyv azt is meghatározza, hogy a házastársak alatt házasság által egybekötött férfit és nőt kell értelmezni. Továbbá, nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a törvény előírja azt, hogy az államnak kötelessége védelmezni a családot és támogatni a család fejlődését és megerősödését. Ami magát a házasságot illeti, a Polgárjogi Törvénykönyv 259. cikke kimondja, hogy a férfi és a nő házasságot köthetnek családalapítás céljából.

Ezen jogszabályok teljes mértékben megegyeznek az Európai Emberi Jogok Egyezményében, valamint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában levő családra és házasságra vonatkozó rendelkezésekkel, amelyek kimondják, hogy házasság csak egy férfi és egy nő között jöhet létre, akárcsak a családalapítás is. Románia Alkotmánya pedig kimondja, hogy az állampolgárok jogaira vonatkozó rendelkezéseket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával és egyéb országunk által aláirt paktumokkal és szerződésekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni, eltérések esetén pedig elsőbbséget élveznek a nemzetközi rendelkezések.

Ezen jogszabályokat figyelembe véve, megalapozott és ugyanakkor jogos az Alkotmány 48. cikkelyének módosítása, vagyis a „házastársak” szó helyettesítése a „férfi és nő” kifejezéssel, mivel kizárólag ezzel a módosítással lehet elérni, hogy az országunkban évtizedek óta életben levő családra és gyermeknevelésre vonatkozó alapelvek a jövőben is biztosítva legyenek. A fent említett jogszabályoknak megfelelően, a román államnak kötelessége fellépni a férfi és nő által alkotott házasság védelme érdekében, azért, hogy gyermekeink egészséges nevelésben részesüljenek.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here