Acasă educație Familia – o perspectivă istorică

Familia – o perspectivă istorică

548
0
DISTRIBUIȚI

Articol scris de dr. Radu Romînașu

Familia face parte din categoria realităţilor fundamentale, fiind o instituţie universal umană. Ca şi societatea sau natura comunitară a omului, familia se poate constitui ca nucleu de înţelegere şi explicare a realităţii. Tematica de studiu specifică nu poate fi încadrată într-o singură disciplină. Ea se plasează la răspântia mai
multor ştiinţe socio-umane: teologia, istoria, sociologia, antropologia, psihologia, etnologia, demografia au, toate, capitole consistente privind problematica familiei.

Familia, analizată din perspectivă istorică, nu se delimitează categoric în spaţiul acestor studii. Familia este privită, în acest cadru, ca entitate eminamente socială şi istorică (adică cu un trecut, un prezent şi un viitor) aflată în raport nemijlocit şi esenţial cu societatea totală. Mai mult, ea constituie chintesenţa însăşi a sociabilităţii, a cărei consistenţă concretă este trecută cu vederea de multe ori mai ales în epoca contemporană, în care se pune sub semnul îndoielii natura socială a omului şi necesitatea întemeierii unei familii tradiţionale.

Istoria şi sociologia clasică pornesc, dimpotrivă, tocmai de la datul naturii sociale umane. De aceea, familia consacră categoria primară a socialului, cea substanţială.

Ca fiinţă biologică, omul se plasează într-un grup de rudenie, adică de consubstanţiali, de indivizi a căror omogenitate şi
interdependenţă ţine de chiar constituţia lor fizică. Este foarte important să subliniem că, pe lângă substanţa fizică pe care oamenii o împărtăşesc între ei, în cadrul grupurilor familiale, prin însăşi constituţia lor biologică, există şi un patrimoniu moral, unul intelectual, un altul spiritual şi cultural care îi integrează socialului, adică o consubstanţialitate spirituală şi morală care le dau repere identitare. Toate acestea s-au manifestat activ în toate segmentele temporale ale istoriei.

Familia constituită din bărbat și femeie este una dintre cele mai vechi structuri sociale existente. Ea a apărut la scurtă vreme, după ce oamenii au început să formeze grupuri, şi aceasta din nevoia de a procrea, iar odată cu trecerea timpului i s-au atribuit diferite semnificaţii şi au apărut diferite reguli de conduită, ea evoluând împreună  cu societatea.

Familia reprezintă o instituţie umană care se încadrează realităţilor fundamentale ale  vieţii, redând primele forme de convieţuire colectivă, fiind, de asemenea, o caracteristică a tuturor treptelor de dezvoltare istorică a societăţii.

Familia, în sens restrâns, a fost definită, de-a lungul istoriei, ca fiind unirea prin căsătorie a două persoane, bărbat şi femeie, având la bază  afinitatea de sentimente, interese şi aspiraţii ale celor doi. De altfel, Auguste Comte spunea că „prin familie, individul începe a ieşi din personalitatea sa şi învaţă a trăi cu celălalt”.

Deşi este într-o oarecare măsură independentă în raport cu societatea în interiorul căreia se formează, familia este determinată în ultima instanţă şi condiţionată, în organizarea şi evoluţia sa, de modul de organizare a societăţii pe care o reflectă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here