Acasă familie FAMILIA ÎN ACCEPȚIUNEA LEGIUITORULUI ROMÂN

FAMILIA ÎN ACCEPȚIUNEA LEGIUITORULUI ROMÂN

2714
1
DISTRIBUIȚI

Articol scris de Prof. Dr-Mihaela Ioana Teaca

Legea 287 din 2009 (Noul Cod civil) prevede în art. 258  că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei. În sensul prezentului Cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

În consolidarea prevederilor articolului mai sus arătat, legiuitorul dispune în mod expres, în art 277 Cod civil că „Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România. Astfel, din punct de vedere juridic, persoanele care nu au oficializată relația sau sunt de același sex, nu sunt ocrotite prin forța statului în  raporturile lor patrimoniale sau morale. Rezultă că elementul hotărâtor pentru protecția legală este intenția de asumare oficială a relației, respectiv legământul.

O singură excepție face legiuitorul: cu privire la copiii rezultați din relații neoficializate. Ei au aceleași drepturi ca și copiii născuți din căsătorie. Aceleași drepturi, recunoscute și constituțional, le au și copiii rezultați din căsătorii putative, a căror nulitate a fost constatată de către instanța de judecată.

Dacă în Codul civil se precizează că prin noțiunea de „soți” se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie, Constituția nu sprijină legiuitorul și nu defineste ce se înțelege prin noțiunea de soți, dar prevede în art 48 că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

În urma unei inițiative legislative, s-a propus modificarea art.48 din Constituție, după cum urmează: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Deosebirea față de redactarea actuală a aceluiași alineat constă în înlocuirea sintagmei „între soți” cu sintagma „între un bărbat și o femeie”, propunere  „inițiată pentru a înlătura orice echivoc pe care utilizarea termenului de „soți” în cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constituție ar putea să-l creeze în conturarea noțiunii de „familie”, a raportului dintre „familie” și dreptul fundamental al bărbatului și al femeii de a se căsători și de a întemeia o familie. Se arată că prin înlocuirea termenului de „soți”, cu expresia „bărbat și femeie”, se asigură implementarea precisă și literală a unor expresii consacrate cu puterea unor garanții imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscută drept „elementul natural și fundamental al societății”.

 

 

 

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here